home-marks-150x1000-2014


Зелена карта ПДФ Печат Е-мейл

След приемането на Република България в ЕС, считано от 01.01.2007 г. и с разширяване на териториалното покритие на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, покритието на застраховка “Зелена карта” се ограничи до територията на т.нар. трети държави, участващи в системата Зелена карта, които не са членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, но са членки на Международното споразумение “Зелена карта”.

Със застраховка “Зелена карта” се покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътно-транспортно произшествие за нанесените от него имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Отговорността на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД е ограничена до задължителния минимален лимит за страната, където е настъпило произшествието.

Застраховка “Зелена карта” не покрива щетите на самото МПС, виновно за пътно-транспортното произшествие, както и отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

Списък на държавите, за които е валидна застраховка “Зелена карта”:

Страна

Код в Международната карта за автомобилна застраховка

1.

Албания

AL

2.

Андора

AND

3.

Босна и Херциговина

BiH

4.

Беларус

BY

5.

Хърватска

HR

6.

Израел

IL

7.

Иран

IR

8.

Мароко

MA

9.

Молдова

MD

10.

Македония

MK

11.

Сърбия и Черна гора 1

SRB

12.

Тунис

TN

13.

Турция

TR

14.

Украйна

UA

¹ Покритието, което осигуряват зелените карти, издадени за Сърбия, се отнася за Република Черна гора и географските райони на Сърбия, които са под контрола на правителството на Република Сърбия.