Начало Услуги Застраховки Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж

home-marks-150x1000-2014


Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж ПДФ Печат Е-мейл

Предмет на застраховане са движими имущества, собственост на граждани, в т.ч.:

  • имущества, застраховани по застраховка “Пожар и други опасности” при “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД;
  • имущества, които се застраховат като допълнение към застраховка “Пожар и други опасности”, като: пари в наличност; благородни метали, предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, скъпи кожи и кожени изделия; мостри, образци, прототипи, изложбени експонати и други подобни.


Застрахователно покритие

  • кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с въоръжен грабеж и/или кражба, извършена чрез използване на техническо средство или по специален начин;
  • разходи необходими за отстраняване на вреди, причинени на друго имущество при извършване на взломно проникване.

Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума и застрахователна премия

  • Застрахователната сума се определя в български лева или чуждестранна валута в рамките на действителната/ възстановителната стойност на имуществото, по счетоводни данни или на друга договорена база. В рамките на застрахователната сума за разходи необходими за отстраняване на вреди може да се договори лимит на отговорност.
  • Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя, в зависимост от вида на имуществото, застрахователната сума, респ. лимита на отговорност, покритите рискове (клаузи), застрахователния риск и срока на застраховката.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в срок от 24 (двадесет и четири) часа от узнаването, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Формулярът "Уведомление за щета" можете да изтеглите тук.

На вниманието на своите клиенти, физически лица, ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД представя полица „Застраховка на дома”. Същата предоставя възможност за лесно, бързо и удобно сключване на комбинирана полица, обединяваща най-често търсеното застрахователно покритие от застраховка „Пожар и други опасности” и възможността за предоставяне на застрахователно покритие по „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж”.

 

Посетители

В момента има 10 посетителя в сайта