Начало Услуги Застраховки Пожар и други опасности

home-marks-150x1000-2014


Пожар и други опасности ПДФ Печат Е-мейл

Застраховката е предназначена за имуществата на физически лица с обща застрахователна сума до един млн. лева.

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:

 • жилища (апартаменти, къщи); вили; стопански сгради; домашно имущество; материали и селскостопанска продукция.

Застрахователно покритие
Основното покритие
 включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • разходи за временно настаняване (само за граждани);
 • загуба на доход от наем;
 • гражданска отговорност на Застрахования (само за граждани) за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по полицата застрахователно събитие.
  Застрахователят обезщетява Застрахования и за разходите необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие, когато последния е действал с необходимата за случая грижа, в общ размер до 5% от застрахователната сума.

Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума и застрахователна премия:

 • Застрахователната сума се определя в български лева или чуждестранна валута в рамките на действителната/ възстановителна стойност на имуществата, по счетоводни данни, срещу “първи риск” или на друга договорена база.
 • В рамките на застрахователната сума за определени имущества и покрития като: чупене на стъкла, изтичане на вода от спринклерни инсталации, вреди при промяна на мястото на застраховката, ударна/ звукова вълна, разходи за временно настаняване, загуба на доход от наем и гражданска отговорност могат да се договорят лимити на отговорност.
 • Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя, в зависимост от вида на имуществото, застрахователната сума, респ. лимита на отговорност, покритите рискове (клаузи), застрахователния риск и срока на застраховката.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Формулярът "Уведомление за щета" можете да изтеглите тук.

На своите клиенти, сключили застраховка „Пожар и други опасности” „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, предлага допълнително следната застраховка:

 • Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж.

На вниманието на своите клиенти, физически лица, ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД представя полица „Застраховка на дома”. Същата предоставя възможност за лесно, бързо и удобно сключване на комбинирана полица, обединяваща най-често търсеното застрахователно покритие от застраховка „Пожар и други опасности” и възможността за предоставяне на застрахователно покритие по „Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж”.

 

Посетители

В момента има 44 посетителя в сайта