Начало Дейност Обслужване

home-marks-150x1000-2014


Обслужване

„АВТОГАРД“ ЕООД предлага техническо обслужване, поддръжка и сигурност за всеки автомобил. Ако сте зает и времето ви за следене на техникоексплоатационното състояние на вашия автомобил е силно ограничено, но редовното обслужване е важна предпоставка за надеждната и безотказна работа на всеки автомобил. Ненавременното откриване и отстраняване на повреди, може да доведе до сериозни и скъпоструващи ремонти. Всичко това води до намаляване нивото на сигурност на автомобила на пътя.

Ние предлагаме всички необходими дейности за поддръжка на оптимална техническа изправност на вашия автомобил.

При ползване на нашите услуги и абонамент се сключва договор и приемо-предавателен протокол, където подробно се описват видовете услуги, сроковете и всичко необходимо гарантиращо вашата сигурност и доверие.

НОВО - Мобилен сервиз за смяна масло на посочен от клиента адрес. За повече информация - "тук"